Triumph Göteborg by JOHANS MC-SERVICE

Dataskyddsförklaring


Serverlogg-filer
Innehavaren av webbsidan found.co.at samlar in och sparar information om besök i så kallade serverlogg-filer av tekniska skäl. Information som automatiskt förmedlas till oss av er webbläsare. Det handlar om typ av webbläsare och version, vilket operativsystem som används, från vilken URL det länkats, den besökande datorns namn, serverns klockslag, IP-adress, ett meddelande huruvida servern svarat korrekt. Dessa uppgifter kan inte utan kontroll av andra källor tillskrivas någon bestämd person och används uteslutande för statistiska ändamål. Ändamålet med insamling: Vi använder serverns loggfiler för drift, säkerhet och optimering av webbsidans innehåll. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera loggfilerna, om det skulle finnas några konkreta misstankar om rättsvidrig användning.

Google Web Fonts
För en tilltalande presentation används på denna webbsida typsnitt vid namn Google Fonts, vilka tillhandahålls av Google LLC. Dessa typsnitt överförs automatiskt till er webbläsares cache. Av denna anledning måste er webbläsare upprätta en förbindelse med servar hos Google. Därmed får Google information om att er IP-adress besöker vår webbsida. I de fall er webbläsare inte stödjer Web Fonts, eller inte tillåter förbindelsen, kommer en standardfont i er dator att användas. Ytterligare information finns att läsa i Googles sekretessvillkor.

Google Maps
This website uses Google Maps, offered by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, to display the location and to create directions. If you use Google Maps, information about the use of the Maps functions will be transmitted to a Google server in the USA, e.g. date and time of the visit to the website, Internet address, IP address. More information about Google Maps can be found under "Terms of use of Google Maps" and in Google's privacy policy. By using this website, you agree the collection, processing and use of automatically collected data and data entered by you.

Youtube
Datenschutzrechtlicher Hinweis betreffend YouTube Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

What rights do you have regarding your data?
You have the right to receive information about the origin, recipient and purpose of your stored personal data free of charge at any time. You also have a right to request the correction, blocking or deletion of this data. To do this, you can contact us at any time at the following address: info@johansmc.sePlease indicate whether you would like to receive information about the data collected or request deletion.