Triumph Göteborg by JOHANS MC-SERVICE

Datenschutz Erklärung


Serverlogg-filer
Innehavaren av webbsidan found.co.at samlar in och sparar information om besök i så kallade serverlogg-filer av tekniska skäl. Information som automatiskt förmedlas till oss av er webbläsare. Det handlar om typ av webbläsare och version, vilket operativsystem som används, från vilken URL det länkats, den besökande datorns namn, serverns klockslag, IP-adress, ett meddelande huruvida servern svarat korrekt. Dessa uppgifter kan inte utan kontroll av andra källor tillskrivas någon bestämd person och används uteslutande för statistiska ändamål. Ändamålet med insamling: Vi använder serverns loggfiler för drift, säkerhet och optimering av webbsidans innehåll. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera loggfilerna, om det skulle finnas några konkreta misstankar om rättsvidrig användning.

Google Web Fonts
För en tilltalande presentation används på denna webbsida typsnitt vid namn Google Fonts, vilka tillhandahålls av Google LLC. Dessa typsnitt överförs automatiskt till er webbläsares cache. Av denna anledning måste er webbläsare upprätta en förbindelse med servar hos Google. Därmed får Google information om att er IP-adress besöker vår webbsida. I de fall er webbläsare inte stödjer Web Fonts, eller inte tillåter förbindelsen, kommer en standardfont i er dator att användas. Ytterligare information finns att läsa i Googles sekretessvillkor.

Google Maps
Diese Website nutzt zur Darstellung des Standorts und der Erstellung einer Anfahrtsbeschreibung Google Maps, die von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA angeboten werden. Wenn Sie Google Maps nutzen, werden Informationen über die Nutzung der Maps-Funktionen an einen Google Server in den USA übertragen werden, z.B. Datum und Uhrzeit des Besuchs auf der Webseite Internetadresse IP-Adresse. Mehr Informationen zu Google Maps finden Sie unter „Nutzungsbedingungen von Google Maps“ und in der Datenschutzerklärung von Google. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten durch Google einverstanden.

Youtube
Datenschutzrechtlicher Hinweis betreffend YouTube Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit an die folgende Adresse wenden: info@johansmc.seGeben Sie hierbei an ob Sie Auskunft zu den erfassten Daten erhalten möchten oder eine Löschung beantragen möchten.